Filmowanie z powietrza – kiedy potrzebne są specjalne uprawnienia

 

Czy wiesz, że pierwotnie drony zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach wojsk? Wówczas specjalne regulacje prawne nie były potrzebne. Obowiązywało jedynie wspólne dla wszystkich prawo lotnicze. Dziś drony rozwinęły swój zasięg na olbrzymią skalę. Korzystają z nich nie tylko przedstawiciele wielu zawodów, ale także osoby prywatne.

Wobec tych zmian na filmowanie z powietrza nałożono pewne obostrzenia, o których, dzięki specjalistom możecie dowiedzieć się z niniejszego artykułu.

1_960_720(13)
Dowiedz się czy potrzebujesz specjalnych zezwoleń na filmowanie z powietrza swoim dronem!
Jeśli planujesz wykorzystanie sfilmowanych przy użyciu drona materiałów do celów komercyjnych powinieneś legitymować się specjalnym certyfikatem potwierdzającym posiadanie przez Ciebie kwalifikacji UAVO. Przechodząc stosowne szkolenie możesz zostać pełnoprawnym operatorem bezzałogowego statku powietrznego. W polskim prawie dokument taki będzie Cię upoważniał do wykorzystywania dronów w celach innych niż sportowe oraz rekreacyjne.
Jakie możliwości daje Ci uzyskanie certyfikatu?
Specjalista z http://flydron.pl/ mówi: „zdobycie uprawnień UAVO daje nam nieograniczone w zasadzie spektrum komercyjnego wykorzystywania dronów. Dzięki dokumentowi możemy nie tylko filmować z powietrza, ale również wykonywać wszelkiego rodzaju pomiary a także świadczyć usługi monitoringu. Warto również pamiętać, że można uzyskać trzy różne świadectwa kwalifikacji:

  • Pierwszym z nich jest certyfikat VLOS – uprawnia do filmowania z powietrza dronem znajdującym się w zasięgu wzroku operatora
  • Drugim jest certyfikat BVLOS, który uprawnia do filmowania z powietrza dronem znajdującym się poza zasięgiem wzroku operatora
  • Trzecim z kolei jest certyfikat INS, czyli instruktorski”.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji
Polskie prawo bardzo dokładnie reguluje obowiązek posiadania licencji oraz możliwości jej zdobycia. Kandydat na operatora bezzałogowego statku powietrznego powinien być osobą pełnoletnią. Warunkiem uzyskania dokumentu jest pozytywne przedłożenie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego z obowiązującego w prawie zakresu informacji dotyczącej użytkowania bezzałogowych statków powietrznych.
Certyfikat UAVO wydawany jest bezterminowo, ale kwalifikacje VLOS oraz BVLOS są ważne jedynie przez pięć lat (INS przez trzy).

 

Filmowanie z powietrza dronem przez fachowca.1_960_720(5)
Filmowanie z powietrza dronem.

Podsumowując. Jeśli filmowanie z powietrza jest dla Ciebie sposobem rekreacji i podczas lotów nie wkraczasz na teren kontrolowanej przestrzeni powietrznej możesz użytkować drona bez żadnych pozwoleń. Jeżeli jednak decydujesz się na filmowanie z powietrza ważnych wydarzeń sportowych lub chcesz wykorzystać urządzenie do innych celów komercyjnych konieczne jest posiadanie omówionych wcześniej kwalifikacji. Warto pamiętać, że bezprawne użytkowanie dronów grozi karą grzywny a w skrajnych przypadkach nawet pozbawienia wolności. Drony stanowią potęgę współczesnej technologii. Ich popularność rośnie w zastraszającym tempie. Filmowanie z powietrza daje nam ogromne możliwości, które z całą pewnością przyniesie naszemu społeczeństwu ogrom korzyści w codziennym życiu.